GWP – Generalny Plan Wschodni – co należy wiedzieć?

Generalny Plan Wschodni został opracowany przez Niemców pod koniec 1941 roku, a zatwierdzony w czerwcu 1942 roku. Plan ten przewidywał wysiedlenie około 51 milionów Polaków, Czechów, Białorusinów, i Ukraińców na Syberię Zachodnią.

Germanizowanie terenów

Plan zgermanizowania terytoriów położonych na wschód od granicy III Rzeszy obejmujący ziemie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, rejonu leningradzkiego, zachodnie obszary Ukrainy oraz Krymu. Zakładał wysiedlenie lub wyniszczenie wyżej wymienionych podbitych narodów, a na ich miejsce osiedlenie Niemców. Jego autorem był dr medycyny Hans Ehlich. Jego realizację przyspieszano w miarę sukcesów militarnych III Rzeszy. W naszym kraju szczytowym punktem nasilenia był rok 1942, wówczas Niemcy uruchomili wielkie ośrodki zagłady oraz podjęli wielką akcję wysiedleńczą na Zamojszczyznę. Klęski niemieckie na frontach zmusiły Niemców do osłabienia tej polityki, natomiast wyzwoleńcza ofensywa radziecka przerwała ludobójczą działalność hitlerowskich zbrodniarzy.

Główne założenia Generalnego Planu Wschodniego:

  • szeroka eksploatacja surowców przemysłowych oraz rolniczych
  • eksploatacja narodowości słowiańskiej czyli Polaków, Czechów i Rosjan, których Niemcy uważali za podludzi.
  • trwały zabór ziem słowiańskich
  • obszary zamieszkałe przez Słowian miały zostać opanowane przez tak zwaną „wyższą warstwę ludności niemieckiej”
  • Słowianie mieli być tanią siłą roboczą, która została sprowadzona do roli niewolników.

Generalny Plan Wschodni nie został zrealizowany, ponieważ w 1945 roku hitlerowskie Niemcy zostały pokonane.

W artykule wykorzystano informacje pochodzę m.in. ze strony https://www.przestepcy.pl/.