Postawy ludzi wobec okrucieństwa wojny

Wojna to okrutna machina śmierci napędzana krzywdą i bólem bezbronnych i pragnących pokoju ludzi, a zarazem okazja do wzbogacenia się oprawców, którzy wyzbyli się uczuć ludzkich. Najbrutalniejszą w historii świata była II Wojna Światowa właśnie wtedy, po raz pierwszy została użyta brań atomowa, której skutki odczuwamy po dziś dzień. Miliony istnień, które zginęły podczas wojen, powinny uzmysłowić nam jak wielką wartością jest życie, jak należy o nie walczyć i dostrzegać piękno dni bez strachu, lęku, śmierci, łez, które zostały okupione krwią naszych przodków. Człowiek w obliczu takiego piekła na ziemi, jest bezbronny, może walczyć, protestować, domagać się swoich praw, to na nic w czasie wojny panuje odwrócony dekalog.

Wojna domowa w HIszpanii

To co było najwyższą wartością staje się bez znaczenia a miłość do bliźniego zostaje wystawiona na ciężką próbę. W sytuacji ekstremalnej każdy będzie próbował ratować siebie. Matki wyrzekną się dzieci, dzieci rodziców, siostry braci, a bracia sióstr. Tak wojna działa na postawę człowieka chęć życia jest wielka kiedy ma się przed oczami śmierć, choć są też jednostki niezłomne, które ponad własne dobro stawiają potrzeby drugiej osoby. Ludzie, którzy poświęcili swoje życie ratując innych lub nieśli pomoc tam gdzie była najbardziej potrzebna zasługują na naszą pamięć i szacunek, wielu zapisało się na kartach historii, ale są też tacy o których nikt nie wie, anonimowi bohaterowie, ludzie o wielkich sercach, które zgasły zbyt wcześnie.

1 thought on “Postawy ludzi wobec okrucieństwa wojny

  1. Wojna wyciąga z człowieka najgorsze z najgorszych zachowań. Z jednej strony manipulowany jest agresor, z broniący, czy tego chce, czy nie, również musi odpowiedzieć agresją.

Comments are closed.