Zanim Prusy zostały wchłonięte przez Niemcy, były główną potęgą militarną i gospodarczą w Europie Środkowej w XVIII i XIX wieku. Przyjrzyjmy się historii Prus. Na przestrzeni dziejów „Prusy” mogły odnosić się do kilku państw o różnej wielkości i poziomie autonomii. Wyjaśnimy więc szybko historię państwa, aby lepiej zrozumieć, czym były Prusy i jakie ziemie mogły być uważane za ich część.

Nazwa „Prusy” pochodzi z czasów średniowiecza, kiedy to pogańskie plemiona zamieszkiwały tereny przylegające do Morza Bałtyckiego pomiędzy Pomorzem a Litwą. Plemiona te zostały podbite przez rzymskokatolicki Zakon Krzyżacki w 1200 roku, który przekształcił te tereny jako lenno Polski.

Przez kilka następnych stuleci regionem tym rządzili kolejni wielcy mistrzowie rycerscy. Kiedy jednak wielkim mistrzem rycerzy został Albert I z rodu Hohenzollernów, przeszedł on na luteranizm. W 1525 r. przekształcił państwa krzyżackie w świeckie Księstwo Pruskie, stając się pierwszym wielkim władcą kontynentalnym, który podczas reformacji zerwał z władzą Kościoła katolickiego.

Początkowo Hohenzollernowie posiadali niewielkie terytorium w południowych Niemczech, ale w 1415 r. zyskali znaczne tereny na wschodzie, kiedy to nabyli Brandenburgię (w tym miasto Berlin), która była częścią kolegium elektorów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dołączenie Prus w latach dwudziestych XV w. znacznie powiększyło wschodnie posiadłości rodziny, a całe państwo Hohenzollernów stało się w XVII w. znane jako „Brandenburgia-Prusy”.

Przejęcie Prus przez Hohenzollernów zbiegło się w czasie z późniejszym napływem ludności niemieckojęzycznej na te tereny – tzw. Ostsiedlung. Wzmocniło to więzi między różnymi państwami niemieckimi, a potężne Prusy znacznie zwiększyły swoją siłę i wpływy w XVII wieku.

Przez cały okres 1700 r. Hohenzollernowie podejmowali misję zjednoczenia rozproszonych terytoriów w jedną spójną masę lądową. Po drodze długo panujący Fryderyk Wielki (1740-1786) zdobył w latach czterdziestych XVII wieku Śląsk od Austriaków.

Następnie Prusy – wraz z Cesarstwem Austriackim i Rosyjskim – rozbiły Rzeczpospolitą Obojga Narodów, państwo duże pod względem powierzchni, ale słabe militarnie. Ostatecznie połączyły pruskie posiadłości rodziny z resztą jej terytorium i wymazały Polskę z mapy Europy na ponad 100 lat. Jedną z pozostałości po Prusach jest np. pruska świątynia w Międzyzdrojach.