Zwycięstwo w wyborach w 1936 roku frontu ludowego ( republikanie, socjaliści, komuniści i anarchiści ) nie zostało zaakceptowane przez część społeczeństwa w tym część armii. Przez wspomniany czynnik 18. 07. 1936 roku wybuchło przeciw rządowi powstanie rozpoczynając w ten sposób hiszpańską wojnę domową. Na czele powstania stanął generał Francisco, którego poparły między innymi środowiska robotnicze czy Katalończycy oraz ochotnicy międzynarodowi wśród których liczną grupę stanowili Polacy. Hiszpańska wojna domowa trwała 32 miesiące wygrała grupa Francisco, dzięki wsparciu Adolfa Hitlera oraz Benito Mussoliniego, którzy dostarczali ludzi oraz zaawansowany sprzęt z którym druga strona wsparta przez Stalina nie mogła się równać. Wojna domowa w Hiszpanii kosztowała życie ponad 450 tysięcy ludzi, ponad 150 tysięcy widząc widmo zbliżające się dyktatury wyemigrowało, a 200 tysięcy którzy zostali stracono po wojnie. Ponadto ponad 100 tysięcy osób zostało osadzonych w więzieniach lub obozach pracy – wielu z nich stamtąd nie wyszło. Wojna domowa w Hiszpanii była wstępem do II wojny światowej Hitler mógł przetestować nowy sprzęt oraz poćwiczyć strategię wojenną.

1 thought on “Wojna domowa w HIszpanii

  1. Zaskakujące jest, że tylko 150 tys. ludzi wyemigrowało podczas tej wojny. Co prawda nie mieli za bardzo gdzie, ale w obecnych czasach migracja idzie w miliony.

Comments are closed.