Mówi się, że dwudziestolecie międzywojenne to okres pokoju między dwiema najbrutalniejszymi wojnami w historii świata. Choć nie wszędzie panował wówczas pokój, faktycznie nie było wtedy mowy o żadnym konflikcie globalnym. Z drugiej strony II wojna światowa wybuchła w wyniku istnienia wielu spraw, które nie zostały załatwione podczas pierwszej. Traktat Wersalski z 1919 roku, który miał wprowadzić nowy porządek w Europie, opierał się na założeniu, że Rosja i Niemcy pozostaną słabe. Zakładał demilitaryzację Niemiec, odszkodowania na rzecz innych państw oraz uznanie niepodległości Czechosłowacji i Polski. Na gruzach mocarstw i imperiów takich, jak Austro-Węgry, Imperium Rosyjskie i Cesarstwo Niemieckie, odrodziły się państwa narodowe.

Artykuł historyczny; Narodowe Siły Zbrojne

Niemcy poczuły się upokorzone. Adolf Hitler, który zdobył władzę w Niemczech w 1933 roku, był bezlitosny wobec Żydów, komunistów i swoich wrogów, ale obywatele Niemiec uwielbiali go, bo przywrócił Niemcom dumę i honor. Kiedy tylko opadł kurz po I wojnie światowej, kiedy odhodowano nowe pokolenie do walki, kiedy wreszcie Niemcy odbudowali swoje wojsko, był już rok 1939. Pierwszego września 1939 roku niemiecki pancernik przypłynął z przyjacielską wizytą do Gdańska, po czym otworzył ogień w kierunku polskiej bazy przeładunku broni i amunicji na półwyspie Westerplatte. W tym samym czasie oddziały Wehrmachtu przekraczały granice Polski w kilku miejscach. 3 września Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, a 17 września Polska została zaatakowana również przez Związek Radziecki. Rozpętała się najbardziej krwawa wojna w historii, w której zginęło więcej ludności cywilnej niż żołnierzy, a społeczeństwo żydowskie w Polsce zostało niemal w całości eksterminowane.

1 thought on “Wojna światowa

  1. Jak sprane umysły musieli mieć ludzie w II rzeszy żeby wspierać akcje Hitlera. To mnie zawsze zastanawia – dlaczego ludzie w kraju agresora popierają wojnę.

Comments are closed.